ClimatAction

Snoek Puur Groen zet zich in voor meer biodiversiteit. En dit is hard nodig, want het gaat slecht met bestuivende insecten, terwijl we voor een groot deel van onze voedselvoorziening van hen afhankelijk zijn. Als partner van de zaaicoalitie, willen wij er samen met The Pollinators voor zorgen dat heel Nederland gaat zaaien voor bijen en andere bestuivers!

Tijdens de Nationale Zaaidag op 22 april zijn wij dan ook 1 van de ruim 1500 voedselbanken voor de bij en kun je een zakje biologisch bloemzaad bij ons afhalen. Onze kraampjes-voor-BIJ-de-deur kun je volgende week vinden bij de volgende locaties.

– Biensma 6 in Grou
– It Molelân 1 in Grou
– Willem Schoutenstraat 12 in Emmen