ClimatAction
GoodHealth
LofeOnLand
Partnerships
SustainableCities

Vandaag worden in Leeuwarden, in de wijk Nijlân, de eerste vier containertuintjes van Friesland geplaatst. Dit is een tuintje rondom een (ondergrondse)container. Zo’n tuintje vergroent de leefomgeving, stimuleert de biodiversiteit en is effectief tegen het dumpen van afval. Het wijkpanel, Gemeente Leeuwarden, Omrin, CityGard en Snoek Puur Groen werken samen om deze containertuintjes te realiseren. Er wordt vervolgens een jaar lang een proef mee gedraaid, om het effect te meten. Wethouder Bert Wassink, verantwoordelijk voor duurzaamheid en wijken en dorpenbeleid onthulde de containertuintjes.

Unieke samenwerking
Het initiatief voor de containertuintjes komt vanuit een wijkbewoner van de wijk Nijlân. Tijdens een buurtavond vertelde deze bewoner dat zij de wijk graag groener en netter wilde zien. Dit initiatief pakte het wijkpanel voortvarend op. Gemeente Leeuwarden, Omrin, CityGard en Snoek Puur Groen werden benaderd om mee te denken en hierdoor ontstond een bijzondere samenwerking. Elke partij brengt haar eigen expertise in. Zo zetten zij zich samen in voor een schonere buurt.

Minder bijzet, vergroening en verbinding
Het dumpen van afval naast containers (bijzet) is in vele steden een probleem. Het zorgt voor overlast en het ziet er onverzorgd uit. Een containertuintje kan  een duurzame oplossing zijn voor bijzet. Mensen worden op een positieve manier verleid om met andere ogen naar hun omgeving te kijken. Niks dwingen met hekken, borden of boetes maar mensen uitnodigen tot ander gedrag door een plek juist mooier te maken. Er ontstaat een positieve interactie, en men ziet in dat dit geen plek is voor dumping van afval. In meerdere gemeentes in Nederland blijken containertuintjes effectief. Met de pilot van de containertuintjes in de wijk Nijlân wordt bekeken of dit ook in Leeuwarden werkt.

Naast het verminderen van bijzet, zorgen de tuintjes ook voor vergroening van de wijk en verbinding van en tussen inwoners. De plantjes hebben namelijk klein onderhoud nodig. Dit wordt gezamenlijk gedaan. Zowel het wijkpanel als inwoners van de wijk dragen bij aan dit onderhoud. Als laatste wordt ook de biodiversiteit gestimuleerd met deze containertuintjes.

100% duurzaam
De containertuintjes zelf zijn 100% duurzaam. De bakken bestaan uit gerecycled plastic, afkomstig uit Friesland en worden custom made gemaakt met een 3D printer. Ook de planten komen bij een lokale kweker vandaan die het certificaat Green Deal bij zich draagt.

Groene ambities
Het plaatsen van de containertuintjes past bij de ambities van de wijk Nijlân. De wijk heeft al eerdere projecten opgezet in het kader van vergroening en verduurzaming. De containertuintjes zijn een volgende belangrijke stap in de juiste richting. Mocht de proef een succes zijn, worden er in de toekomst wellicht nog meer containertuintjes geplaatst. Vanuit deze samenwerking draagt Snoek Puur Groen hier graag haar steentje weer aan bij.