VNL Architecten uit Grou realiseerde voor Stichting Westerholm 37 nieuwe woonplekken voor ouderen aan de Irenelaan in Haren. Snoek Puur Groen ontwierp in samenwerking met VNL Architecten, Stichting Westerholm en de gemeente Groningen een open, parkachtige omgeving rondom Westerholm. De buitenruimte zet de ontmoeting met de buurt centraal.

Ontwerp
Vanuit de ontwerpgedachte van de 37 nieuwe woonplekken creëerden wij een buitenruimte die naadloos aansluit bij de architectuur van het appartementengebouw. Ook is er in het ontwerp nagedacht over de manier waarop de bewoners en medewerkers Westerholm gebruiken. In het ontwerp accentueren de heggen de strakke, rechte lijnen van de vooroorlogse structuur in de wijk. De verschillende vloeiende lijnen vormen hiermee een sterk contrast. Tot slot versterken de biodiverse beplanting, hoogteverschillen en de herbeplanting van grote bomen het beeld van de parkachtige omgeving.

Samenwerking
Vanuit Stichting Westerholm en de nabijgelegen Rooms-katholieke kerk was er een behoefte om het openbare gebied van de Irenelaan als gezamenlijke ruimte in te delen. Beide partijen wilden graag contact maken met de buurt. In het ontwerp zit daarom een plein waar kerkgangers, bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Tevens geeft het plein de mogelijkheid om de Scharelroute (een wandelroute door Haren) te versterken en voor deze route een rustpunt te zijn. De gemeente Groningen sloot in het ontwerpproces aan, omdat we te maken hadden met een openbaar gebied. Daarnaast gaf de gemeente Groningen richtlijnen aan de vorm van het ontwerp en de inpassing in de stedenbouwkundige structuur van Haren.

Verbinding met Haren
Haren ligt op de noordelijke uitloper van de Hondsrug: een lage heuvelrug in het oosten van Drenthe. Hierdoor kent de plaats diverse hoogteverschillen en landschappen zoals een singel- en strokenstructuur. Deze cultuurhistorische lijnen zie je terug in het ontwerp. De hoogteverschillen op het terrein gebruikte Snoek Puur Groen om een onderscheid te maken in het privé- en openbare gedeelte van de buitenruimte. De zones (privé, semi-privé en semi-openbaar*) lopen in elkaar over en sluiten aan op de wandelroute van Haren. Hierdoor blijft het beeld ruimtelijk en overzichtelijk.

* • Privé: alleen voor de bewoners zelf
• Semi-privé: welkom op uitnodiging
• Semi-openbaar: welkom, maar je moet toch een kleine drempel over

Foto rechts: de huidige situatie (bron)

Klimaatbestendigheid
In het ontwerp is een infiltratiekrattensysteem verwerkt dat regenwater opvangt en vertraagt afvoert. Hierdoor ontstaat er nauwelijks tot geen wateroverlast. De hoogteverschillen in de Irenelaan kunnen worden gebruikt om het water bovengronds af te voeren. De ambitie van Snoek Puur Groen is om in de toekomst het water bovengronds af te laten voeren via een zuiveringssysteem van planten. Dit heet een helofytenfilter.

Herbeplanting
Om het verwijderde groen in ere te herstellen, herplantten  we een groot aantal bomen. Hierbij hebben we gekozen voor een klein aantal grote bomen in plaats van een groot aantal kleine bomen. Dit versterkt het beeld van een volwassen buitenruimte. Daarnaast zorgen de bomen voor een prettig verblijfsklimaat op de vele terrassen rondom het appartementengebouw.

Sociale verbinding
De flora en fauna kan ingezet worden om bewoners van Westerholm en buurtgenoten uit te nodigen. Door evenementen te organiseren, maak je de buitenruimte kenbaar aan de ouderen en de omwonenden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een kunstroute door de buitenruimte of een vogelkenner die komt vertellen over de aanwezige vogels. Door de keuze in diversiteit en veel besdragende bomen die een groot deel van het jaar voedsel bieden, is Snoek Puur Groen ervan overtuigd dat Westerholm een project is waar de natuur beleefd kan worden. Daarnaast versterkt de buitenruimte de sociale ontmoeting en de cohesie in de buurt.

Ontwikkeling
Het ontwerp van de buitenruimte is uiteindelijk door een externe partij aangelegd. Momenteel is alleen het wandelpad van de Scharelroute zichtbaar. Op den duur ontwikkelt de groene omgeving rondom Westerholm zich tot een parkstructuur. Dit project wordt aangeprezen vanwege de samenwerking die tussen de verschillende disciplines van VNL Architecten, Stichting Westerholm, gemeente Groningen en Snoek Puur Groen is gezocht.

Foto links: de tuin in de toekomstige, volwassen staat

Stem hier op project Westerholm. Dit kan voor 23 september 2022.