Er ontvouwt zich een nieuwe benadering binnen het domein van landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling: de BuitenWaardeScan van Snoek Puur Groen. Deze innovatieve tool vormt de sleutel tot het ontsluiten van de volledige potentie van ieder landschap, perceel, terrein en tuin. Het biedt antwoorden op vragen die diepgeworteld zijn in de kern van iedere investering in de natuurlijke omgeving.

Meer dan een vragenlijst

De BuitenWaardeScan gaat verder dan een standaard vragenlijst. Het is een toegevoegde waarde voor alle gebruikers. Het zet het gebied op waarde en vormt de basis voor investeringen van elk terrein. Het maakt het gesprek makkelijker, waardoor gebruikers en andere belanghebbenden een duidelijk beeld krijgen van waardevolle kansen en potentiële risico’s.

De groene omgeving verdient het

Met een focus op aantoonbare toegevoegde waarde, helpt de scan bij het identificeren van mogelijkheden tot verrijking en behoud van bestaande groene waarden. Het definieert ambities op een meetbare en haalbare manier, waarbij duurzaamheid en behoud hand in hand gaan met vernieuwing en ontwikkeling.

Zonder inzicht geen goed plan

Verder biedt de BuitenWaardeScan een diepgaand inzicht in de huidige situatie van het perceel, wat de basis vormt voor verduurzaming met een holistische visie. Het maakt efficiënte ontwerp- en realisatieprocessen mogelijk, waarbij een zo goed mogelijk resultaat wordt gerealiseerd voor het complete ecosysteem.

Samenwerken met de natuur

De BuitenWaardeScan van Snoek Puur Groen is niet alleen een instrument, maar een belofte voor een toekomst waarin gebieden worden gewaardeerd, gekoesterd en duurzaam ontwikkeld. Het dient als kompas voor een weloverwogen en harmonieuze samenwerking tussen mens en natuur.

Leaflet BuitenWaardeScan

Snoek maakt buiten waardevol