ClimatAction
SustainableCities

Een levende stad erkent het belang van een groene leefomgeving voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Natuur en groen hebben een positief effect op fysieke en mentale gezondheid van mensen. Door ruimte in de groene basis te maken voor sport en ontspanning (sociale ontmoetingen) zorgen we voor stressreductie en beleving in de stad. Snoek Puur Groen doet onderzoek met verschillende instellingen naar het effect van groen op de gezondheid en de toepasbaarheid hiervan in een leefbare stad.

Natuur inclusieve gebouwen

Een levende stad bevordert natuur inclusief bouwen, waarbij nieuwe bouwprojecten worden ontworpen om natuurlijke habitat te integreren en de biodiversiteit te ondersteunen. De nieuw gebouwde natuur met daarin de natuur inclusieve gebouwen zorgen voor een groen eiland in de stedelijke omgeving. Als ontwerper van de gebouw inclusieve natuur zitten we tussen de bouwers (natuur inclusief bouwen) en de stedenbouwers (leefbare stad) in en kijken naar alle mogelijke verbindingen met deze disciplines.

Bodem, water en ecologie

Een levende stad heeft aandacht voor duurzaam waterbeheer. Dit omvat het gebruik van regenwateropvang, vergroening van verharde oppervlakken, het verminderen van overstromingsrisico’s en het verbeteren van de waterkwaliteit. We kijk naar de bodem, het landschap, cultuurhistorie en verbindingsmogelijkheden voor mens en dier. Een leefbare stad investeert in groene infrastructuur, zoals parken, groene daken, groene gevels en stadsbossen. Dit bevordert de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en draagt bij aan het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffecten.

Leefbare stad met een toekomst

Duurzaamheid in stedelijke ontwikkeling gaat over het creëren van steden die zowel de huidige behoeften van hun inwoners vervullen als die van toekomstige generaties, zonder het milieu of de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Voor een duurzame leefbare stad is het belangrijk dat er een lange termijnvisie wordt opgesteld waar verantwoord met het milieu wordt omgegaan.

Burgerparticipatie

De burger is betrokken bij het maken van de plannen. Deze vorm van ontwerp en aanleg zorgt ervoor dat de burger zich verantwoordelijk voelt voor het nieuw gecreëerde stukje beleving in zijn buurt en hierdoor open staat voor hulp bij onderhoud van het groen in de wijk. Het probleem wordt bij de bron opgelost. Er ontstaat een sociale interactie en er vormt zich een nieuwe gemeenschap. In het ontwerp wordt gekeken naar nieuwe ontmoetingsplekken en de opgedane kennis wordt hier omgezet in actie. Participatie is onderdeel van het ontwerpproces.

Lees meer over de Leefbare Stad:
“We’re building our cities all wrong” artikel met Douwe Snoek in Landscaping Matters #6. https://lnkd.in/eaVZGzRg

In oktober 2023 gaf Douwe Snoek een lezing over dit onderwerp in Parijs:
https://lnkd.in/ejzZTKk4

Whitepaper ‘Waardevolle Toekomst’

Snoek maakt buiten waardevol