GoodHealth
IndustryInnovation

In de Limburgse heuvels, bij het dorp Gulpen, is een duurzaam recreatiepark gerealiseerd door Snoek Puur Groen dat zijn weerga niet kent. Het bestaande park kreeg een metamorfose en er werd een splinternieuw gedeelte aan het bestaande recreatiepark toegevoegd.

De aanpak van Snoek Puur Groen voor een waardevol recreatiepark

Na een grondige studie van de natuurwaarde in het gebied zijn de ecologische kansen  verwerkt in een masterplan. Bomen en bestaande ecologie zijn zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk is de ecologie versterkt. De bungalows van het bestaande park zijn op locatie gesloopt. Het puin dat daarbij vrij kwam is gebruikt voor de fundering van het hoofdgebouw en voor de wegverharding. De nieuwe lodges zijn  prefab onder perfecte condities gemaakt en voorzichtig tussen de bestaande bomen op hun plek getakeld. Ze zijn ontkoppeld van regenwater.  Via de groendaken wordt het water gebracht naar het terrein wat van natuurlijk relief overgaat in greppels en daardoor vertraagd wordt afgevoerd naar de Gulp. De bomen die toch gekapt moesten worden zijn gebruikt voor meubels in de woningen. Dit in samenwerking met Hout Van Je Stad.

Ook aan de dassen is gedacht

De dassenburcht is uiteraard behouden en de natuurlijke structuur rondom de burcht is verder versterkt. Zodanig dat de dassenfamilie ook in de nieuwe omgeving zijn weg kan blijven vinden, ook ’s nachts. De vleermuiskasten die in de bomen zijn geplaatst worden goed bezocht. Iedere woning heeft ook een vleermuisholte gekregen.

Optimale gastbeleving start bij de entree

Het centrumgebied met receptie en restaurant is versterkt met verschillende terrassen met uitzicht op de speeltuin, het omliggende dalenlandschap en de rivier de Gulp. Er is zoveel mogelijk natuurlijk materiaal gebruikt en de wegen hebben een relatie gekregen met de typische kleur van lössgrond.

In het uitbreidingsdeel zijn de woningen zoveel mogelijk in de heuvel geplaatst. Het ontwerp is gebaseerd op het open karakter van de omgeving en in balans tussen gastbeleving en landschappelijke inpassing. Als je van boven naar beneden kijkt zie je geen enkele woning. Dit geeft voor de gasten een sublieme beleving van vrijheid en mooie vergezichten.

Roompot Gulpen is thematisch ontworpen op basis van de “geest van de plaats” (genius loci), waarover later in dit artikel meer. Hierbij zijn drie hoofdthema’s onderscheiden die op meerdere plaatsen in het recreatiepark terugkomen:

 • Bourgondisch, gebaseerd op de levenswijze van de Limburgers. Lekker eten en lekker borrelen.
 • On-Nederlands, de heuvels in combinatie met vakwerkhuizen
 • Bezinning, tot rust komen in het landschap

Reactie van de klant

Quote van Danny de Vries, tuin- en landschapsontwerper bij Snoek Puur Groen “Ook het restaurant heeft ‘Genius Loci’ goed opgepakt zegt tuin- en landschapsontwerper Danny de Vries van Snoek Puur Groen. Zij maken de heerlijkste gerechten met  lokale producten zoals, asperges, kersen, wijnen, bier, kazen en appelstroop. Ik heb gehoord dat het  het best lopende restaurant van Roompot is”.

Deze drie hoofdthema’s worden hieronder verder uitgewerkt.

Bourgondisch

Voor het “Bourgondische” aspect worden buitenkeukens, een Weltevree outdoor oven XL en eetbare planten toegevoegd als landmarks. Voor de inrichting is een eigen kampvuurplaats, bierflessenranden, hop-palen en een wijnvatopslag gekozen. Daarnaast worden er zonnedoeken, plukfruit en vlier toegevoegd, samen met ruiggras, wilde bloemen, gazons en halfverharde voetpaden en terrassen voor volume-inrichting.

Landmarks

 • Buitenkeuken
 • Weltevree outdoor oven XL
 • Eetbare planten
 • Statement inrichting
 • Eigen kampvuurplaats
 • Bierflessen randen
 • Hop-palen Wijnvat opslag
 • Weltevree kookboek

Specialty inrichting

 • Wijnvat
 • Decoratie Zonnedoeken
 • Plukfruit lekkere en sterke soorten, zoals de Zomerframboos Rubus ‘Glen Vlier toepassen die op verschillende manieren toegepast kan worden in gerechten. Het is tevens een ingrediënt die in de Gulpener rosé zit.

Volume inrichting

 • Ruiggras en wilde bloemen
 • Gazon
 • Halfverharde voetpaden en terras
 • Kruiden en natuurlijke bosvegetatie
 • Verlichting op zone energie

On-Nederlands

Voor het “On-Nederlandse” aspect worden beeklopen en vakwerkbruggen toegevoegd als landmarks, samen met rotsblokken en hoogteverschillen rondom de lodges om de omgeving te accentueren. De inrichting omvat onder andere terrassen en stapstenen van natuursteen, verlichting op zonne-energie en toevoeging van nieuwe bomen.

Landmarks

Beekloop Vakwerkbrug

Statement inrichting

 • Rotsblokken
 • Hoogte verschillen rondom lodge
 • Weltevree guide Light
 • Weltevree Swing

Specialty inrichting

 • Terras van natuursteen
 • Stapstenen van natuursteen
 • Verlichting op zonne-energie

Volume inrichting

 • Ruiggras en wilde bloemen
 • Nieuwe bomen

Bezinning

Voor het aspect “Bezinning” worden ingebouwde jacuzzi’s en een buitendouche toegevoegd als landmarks. De inrichting omvat een sokkel voor windlichten en een waterelement. Voor volume-inrichting worden gemalen blotevoeten gras, halfverharde voetpaden, kruiden en natuurlijke bosvegetatie, en verlichting op zonne-energie toegevoegd, samen met een windvanger.

Verder worden klankschalen, een takkenwand voor privacy en Wilderland kruiden voor kruidenthee toegevoegd als landmarks. Speciale inrichting omvat een wijnkoeler met Bluetooth-speaker, stapstenen van natuursteen, Weltevree fieldchairs, een zacht kleed van schapenvacht, hangmatten, een yoga vlonder en een Weltevree outdooroven.

Landmarks

 • Ingebouwde jacuzzi
 • Buitendouche

Statement inrichting

 • Sokkel voor windlicht
 • Waterelement

Volume inrichting

 • Gemaald blotevoeten gras
 • Halfverharde voetpaden
 • Kruiden en natuurlijke bosvegetatie
 • Verlichting op zonenergie
 • Windvanger

Landmarks

 • Klankschaal
 • Takkenwand rondom voor privacy
 • Wilderland kruiden voor kruidenthee

Specialty inrichting

 • Wijnkoeler met bluetooth speaker
 • Staptenen van natuursteen
 • Weltevree fieldchair
 • Zacht kleed van schapenvacht
 • Hangmatten
 • Yoga vlonder
 • Weltevree outdooroven

Greenkey-Gold waardig

Roompot Gulpen heeft het Greenkey-Gold certificaat gekregen. Waarbij met name goed gescoord is op:

 • Watergebruik
 • Lokale materialen waarbij de gebruikte stenen gemaakt zijn in Maastricht
 • All electric (geen gas)
 • Mobiliteit (zo min mogelijk autobewegingen op het terrein)

Danny de Vries over genius loci

Als ontwerper en natuurliefhebber ben ik gefascineerd door het concept van de ‘genius loci’, de unieke geest van een plek. In de zoektocht naar duurzame en betekenisvolle ontwerpen, is het begrijpen en omarmen van de genius loci essentieel. Het is een reis die ons leidt naar de essentie van onze omgeving, waar magie en natuur samenkomen!

Elke plek heeft zijn eigen verhaal en karakter, gevormd door haar geschiedenis, landschap en ecologische diversiteit. Door diep in te zoomen op de genius loci, ontdekken we verborgen schatten die ons kunnen inspireren om onze ontwerpen te laten floreren met respect voor de natuur.

Ecologische verbindingen kun je inzetten als aderen van een plek – ze voeden de ziel van een plek en verbinden het met zijn omgeving. Door ecologische verbindingen te omarmen in ons ontwerpwerk, kunnen we bloeiende ecosystemen creëren die flora en fauna verwelkomen en de harmonie tussen mens en natuur herstellen.

Wanneer we de genius loci omarmen en de ecologische verbindingen in onze ontwerpen integreren, ontstaat er iets bijzonders. Een evenwicht van menselijke creativiteit en de wijsheid van de natuur. Een ruimte waar mensen kunnen gedijen en deel uitmaken van het natuurlijke ecosysteem om hen heen.

In onze zoektocht naar duurzame ontwerpen, laten we ons leiden door de magie van de genius loci en de kracht van ecologische verbindingen. Samen kunnen we ruimtes creëren die zowel het hart van de natuur als de ziel van de mens verrijken. Laten we ons verbinden met de geest van de plek en een positieve impact achterlaten op onze omgeving!

Nieuwe lodges voor Roompot Gulpen

Er zijn vier typen lodges geplaatst in het nieuwe recreatiepark. De landschappelijke inpassing stond centraal bij de keuze hiervoor:

 • Landscape houses
 • Tower houses
 • Forrest houses
 • Hill houses

 

Ze worden hierna verder omschreven.

Landscape houses

De Landscape houses kenmerken zich door zichtbare waterhuishouding met greppelstructuren en goten, terwijl de inrichting een statement maakt met ingrediënten als zoete kersen en Nederlandse appelrassen. Bijzondere details omvatten plukfruit, graftbeplanting, en halfverharde terrassen met rustige kleuren en kalksteenlook, ideaal voor voet- en fietspaden.

Landmarks

Zichtbare waterhuishouding door greppel structuur en goot in de weg.

Statement inrichting

 • Ingrediënt vlaai de zoete kers en de kriek oftewel de Prunus avium ‘Regina’ en de Prunus cerasus “Morel”. Nederlandse appelrassen die goed te gebruiken zijn voor het maken van appelvlaaien. Elstar en de Goudrenetten.
 • Hoofdweg grondstabilisatie met kalksteenkleurige toplaag.

Specialty inrichting

 • Plukfruit lekkere en sterke soorten. Zomerframboos Rubus ‘Glen Clova’ herfstframboos Rubus “Aroma Queen”. Vlier toepassen die op verschillende manieren toegepast kan worden in gerechten. Het is tevens een ingrediënt die in de Gulpener rosé zit.
 • Graftbeplanting
 • Halfverharde terrassen, voet- en fietspaden met kalksteenlook
 • Grastegels langs de rijwegen
 • Macro en micro relief
 • Rustige kleur terras

Tower en Forrest houses

De “Tower en Forrest Houses” onderscheiden zich door imposante Limburgse solitaire bomen, waaronder haagbeuken en tamme kastanjes. Opvallende elementen zijn verspreide kalkstenen rotsen voor een unieke uitstraling. Speciale kenmerken zijn onder andere plukfruit, bijzondere bloemen en graftbeplanting, aangevuld met laad- en losplekken van grastegels en een weelderig bloeiend gazon.

Landmark

Zeer grote typische Limburgse solitaire bomen zoals de haagbeuk, zoete kers en de door Romeinen/Kelten meegenomen tamme kastanje waarvan “Créme de marron’ gemaakt kan worden.

Statement inrichting

Om het On-Nederlandse te benadrukken zullen er verspreid grote kalksteen rotsen neergelegd worden.

Specialty inrichting

 • Plukfruit lekkere en sterke soorten. Zomerframboos Rubus “Glen Clova’ herfstframboos Rubus ‘AromaQueen”. Vlier die op verschillende manieren toegepast kan worden in gerechten. Het is tevens een ingrediënt dat in de Gulpener rosé zit. (Alleen op de schaduwrijke plekken)
 • On-Nederlandse locale verwildering van onder andere bosbes, maagdenpalm (Vinca) diverse bijzondere Limburgse bloembollen.
 • Volume inrichting
 • Graftbeplanting
 • Laad- en losplekken van grastegels
 • Bloeiend ruig gazon

Graften

Graften ( tussenruimtes tussen plateaus) ontstonden in de Romeinse tijd door de afzetting van geërodeerde grond tegen een heg. Ze komen voornamelijk voor in Zuid Limburg.  Evenwijdig met de hoogtelijnen of dwars op de richting van een dal werd een heg aangeplant, die erosiemateriaal tegenhield. Aan de bovenzijde van de heg hoopte zich materiaal op, aan de onderzijde vond erosie plaats en het resultaat was de vorming van terrassen. De begroeiing op die steilranden werd kort en dicht gehouden. Verwijdering of verwaarlozing van de beplanting op de graft kan de terrassen doen wegspoelen (erosie). Andere functies zijn: veekering, perceelscheiding, bescherming tegen weersinvloeden en geriefhoutwinning.

Typische planten die je in een graft kunt vinden zijn: bosanemoon, speenkruid, salomonszegel, robertskruid, fluitekruid, aronskelk en gele dovenetel. Naast deze kruidachtige planten vind je er ook klimplanten zoals bosrank, kamperfoelie, klimop en vele soorten bomen en struiken die spontaan gaan groeien op deze plekken.

Hill houses

De Hill Houses kenmerken zich door zichtbare waterbeheersing met greppels en molgoten in de wegen. Bijzonderheden zijn onder andere plukfruit zoals zomer- en herfstframbozen, samen met een inrichting van ruiggras, wilde bloemen en graftbeplanting. De terrassen zijn halfverhard met een kalkstenen uitstraling, terwijl parkeervakken worden gevormd door grastegels.

Landmark

Zichtbare waterhuishouding door greppels en molgoot in de weg.

Specialty inrichting

 • Plukfruit lekkere en sterke soorten. Zomerframboos Rubus ‘Glen Clova’ herfstframboos Rubus ‘Aroma Queen’.
 • Volume inrichting
 • Ruiggras en wilde bloemen
 • Graftbeplanting
 • Halfverharde terrassen, voet- en fietspaden met kalksteen look. Parkeervakken van grastegels
 • Terrassen landschap geen micro relief
 • Hoofdweg met kalksteen kleurige toplaag

Entree en recreatiepark restaurant

Voor de entree en het restaurant zijn kenmerkende elementen onder meer de representatieve eetbare beplanting in kratjes, die het bourgondische gevoel benadrukken. De inrichting omvat hoogteverschillen en hoekige vormen van vakwerk, samen met een kruiden- en groentetuin voor gebruik in de keuken en kookcursussen. Een groene buffer van bosplantsoen langs de erfgrens, halfverharde terrassen en een speeltuin grenzend aan het terras maken ook deel uit van het geheel.

Landmark

Representatieve eetbare beplanting in kratjes voor het bourgondisch gevoel

Statement inrichting

Hoogte verschillen benadrukken + hoekige vormen van vakwerk

Specialty inrichting

 • Kruiden en groenten tuin/kweek voor gebruik in de keuken en kookcursussen. Yoga terras.
 • Typisch bourgondische beplanting, zoals hop, ….

Volume inrichting

 • Halfverharde terrassen, voet- en fietspaden met kalksteen look
 • Groene buffer van bosplantsoen langs de erfgrens
 • Wijnvat als decoratie
 • Speeltuin grenzend aan terras

 

De natuur in kaart gebracht

Om de “on-nederlandse” omgeving in kaart te brengen is een uitvoerige studie gedaan naar de flora en fauna van de omgeving. Meer hierover via deze link: https://arcg.is/1WLTWj Door bijvoorbeeld het uitzetten van wandelroutes of wandellingen met een boswachter kan de beleving van de gast met natuur verder versterkt worden. Hierdoor ontstaat een natuurlijke verbinding met de omgeving.

Wandelend en genieten

Al wandelend door het park zul je al snel verschillende soorten kruiden, bessen en vruchten tegenkomen. Deze kunnen natuurlijk ook allen verzameld worden voor de heerlijke bourgondische kookcursus. Een lekkere wandeling door het park langs de verschillende planten, mogelijk onder begeleiding leert ieder de smaak van de natuur.

Onderhoud van Roompot Gulpen

Het onderhoud van het recreatiepark is in handen van Snoek Puur Groen. Twee van onze hoveniers zijn permanent in de weer om het recreatiepark in topconditie te brengen en te houden. Heel bijzonder is het feit dat we van advies, ontwerp, aanleg en onderhoud betrokken zijn bij dit duurzame recreatiepark Roompot Gulpen.

Meer informatie over onze aanpak voor duurzame recreatieparken

Video van hoe Roompot Gulpen geworden is

Snoek maakt buiten waardevol

 

 

 

Galerij van dit artikel

Arial Roompot Gulpen
Lodges in het groen. Roompot Gulpen
Lodges in de heuvels van Gulpen
tevreden gebruikers roompot gulpen
Arial Roompot Gulpen
Lodges in het groen. Roompot Gulpen
Lodges in de heuvels van Gulpen
tevreden gebruikers roompot gulpen