Maatregelen Coronavirus

Het coronavirus heeft Nederland stevig in zijn greep. Het openbare leven is nagenoeg stilgevallen. Afgelopen maandagavond heeft onze minister-president in een toespraak aangegeven hoe we ervoor staan en wat we de komende periode kunnen verwachten. Het bleek een moeilijke boodschap, die iedereen in ons land zal raken. Om verspreiding tegen te gaan hebben ook wij onze verantwoordelijkheid hierin genomen en de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Omdat gezondheid en veiligheid voorop staan, houden we bij Snoek Puur Groen de dagelijkse ontwikkelingen rond het coronavirus uiteraard nauwlettend in de gaten.  De algemene richtlijnen en instructies van het RIVM en andere autoriteiten zijn voor ons leidend.

We hebben onze medewerkers geïnstrueerd zo hygiënisch mogelijk te werken, met regelmaat de handen te wassen en regulier een desinfecterende gel te gebruiken en hiervoor de nodige voorzieningen getroffen.

· We geven elkaar geen hand meer en er is ook anderszins geen sprake meer van fysiek contact;

· We houden ca. 2 meter afstand van elkaar en zullen bij toenadering ook derden vragen deze afstand in acht te willen nemen;

· Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts krijgen medewerkers de instructie om thuis te blijven;

· Er vinden geen collectieve bijeenkomsten meer plaats.

Deze instructies zijn tot nader orde van toepassing en zullen op basis van de actualiteit van de dag worden aangepast in overeenstemming met de instructies van de RIVM en andere autoriteiten.

Hoewel wij sociale interactie van grote waarde vinden, zullen we deze vooralsnog mijden en zullen contacten per telefoon, mail, whatsapp of andere media plaatsvinden. In situaties waarin we elkaar wel nog treffen, dan begroeten we elkaar met een glimlach, laten we het handen schudden even achterwege en houden we gepast afstand van circa 2 meter.

Onze dienstverlening in tuinaanleg, onderhoud of anderszins, kunnen wij op dit moment gewoon uitvoeren. Hierbij nemen wij uiteraard bovenstaande maatregelen in acht, voor de eigen veiligheid en gezondheid, maar ook voor die van u, uw medewerkers, uw cliënten of anderszins. Met de door ons genomen maatregelen kan Snoek Puur Groen haar dienstverlening vooralsnog op een veilige en verantwoorde manier blijven uitvoeren.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan kunt u ons als volgt bereiken:

· Centrale contactpersoon is Sije van der Meulen – s.vandermeulen@snoekpuurgroen.nl

· Vestiging Grou op telefoonnummer 0566 62 15 41

· Vestiging Emmen op telefoonnummer 0591 31 57 65

Mocht de situatie veranderen, dan zullen we u hier uiteraard zo spoedig mogelijk over informeren.

Als laatste willen we iedereen sterkte en het allerbeste wensen. En voor de mensen die thuis werken, ga af en toe even genieten van je achtertuin. Het is voorjaar, bloemen schieten de grond uit en je hoort de vogeltjes fluiten. Groen is goed voor ons allemaal, dat is wetenschappelijk bewezen. Zorg voor jezelf en voor elkaar!