Snoek Puur Groen gaat voor de Global Goals

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals zijn voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Het is ook aan ons: overheden, bedrijven en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst te maken voor iedereen. En daar draagt Snoek Puur Groen graag haar steentje aan bij. De Global Goals zijn inmiddels onderdeel van onze gehele bedrijfsvoering. Met de integratie van de Global Goals hopen we ook andere mensen te inspireren.

Zo zijn wij elke dag bezig met de vernieuwing van morgen. Ons bedrijf is constant bezig met ontwikkeling van haar medewerkers, machines, vervoer en projecten. Zo hebben we onze Snoek Academy opgericht om onze medewerkers up to date te houden in hun werkzaamheden. Wij stellen medewerkers in staat om over belangrijke onderwerpen na te denken en hier nieuwe kennis over op te doen. Zo gaan er regelmatig medewerkers naar bijeenkomsten en cursussen, van bijvoorbeeld NL Greenlabel en IVN, om informatie op te doen over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen om hier vervolgens zelf over na te denken wat je met deze informatie kunt en hoe je deze mogelijkerwijs binnen je organisatie kunt integreren.

Daarnaast hebben we een grote stap gezet in het verduurzamen van ons machine- en wagenpark. Wij zijn namelijk afgelopen jaar met het gehele wagenpark overgegaan op milieuvriendelijke fossielvrije diesel. Deze duurzame aanpassing sluit goed aan op eerdere investeringen in het vervangen van motor gedreven handgereedschappen naar accu gedreven handgereedschappen en robotmaaiers. En is een grote stap voorwaarts in het verduurzamen van onze organisatie. Want inmiddels hebben we hiermee al ruim 3500 kg CO2 gereduceerd. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasgebruik van bijna twee huishoudens in Nederland.

Ook onze projecten zijn Global Goals minded. Klanten worden in de beginfase al meegenomen in de mogelijkheden voor duurzaamheid en circulair werken. Niet alleen klanten, maar ook studenten en leveranciers nemen we hierin mee. Om zo de Global Goals een podium te bieden.

In Nederland en ook over de rest van de wereld zijn er veel initiatieven op gebied van de Global Goals, die steeds zichtbaarder worden en waar veel mensen zich voor inzetten. Wij hopen in ieder geval veel mooie initiatieven te zien en mensen te ontmoeten en te verbinden, om samen de wereld een beetje beter te maken.

SDG Netwurk Fryslân – Global Goals

FOAR IN DUORSUME WRALD

oftewel voor een duurzame wereld. In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals zijn voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. In Fryslân zijn er veel initiatieven, op gebied van de Global Goals, die steeds zichtbaarder worden en waar veel Friezen zich voor inzetten. Op donderdag 14 maart wordt het SDG Netwurk Fryslân georganiseerd. Deze bijeenkomsten maakt initiatieven nog zichtbaarder en verbind mensen aan elkaar om realisatie te geven aan deze belangrijke Global Goals. Snoek Puur Groen is al volop bezig met het nastreven van Global Goals in zowel de bedrijfsvoering als in uitvoering van projecten. Wij hopen in ieder geval veel mooie initiatieven te zien, mensen te ontmoeten en te verbinden, om samen de wereld een beetje beter te maken.