Vlaskamp tuin herleefd bij Bennema State

Gemeente en Hardergarijpster willen Hardegarijp profileren als ‘Vlaskamp dorp’

Twee en een half jaar geleden was het druk rondom Hardegarijp toen de Centrale As werd gerealiseerd. Voor woonzorgcomplex Bennema State, onderdeel van Noorderbreedte, betekende dat de weg voor verkeer luw zou worden en hier zag men kansen om het woonzorgcomplex van buiten een nieuwe uitstraling te geven. Samen met de Gemeente is besloten om de tuin te renoveren en hierbij de oude historie van Gerrit Vlaskamp terug te brengen. Met de renovatie van de tuin wil Bennema State haar bewoners en medewerkers laten genieten van geweldig groen mede vanwege de positieve effecten op gezondheid. Daarnaast willen zij ook de verbinding met de samenleving optimaliseren. Inmiddels zijn de Gemeente en dorpsbewoners zo enthousiast over de Gerrit Vlaskamp tuin, dan zij graag de titel ‘Vlaskamp dorp’ aan Hardegarijp willen verbinden.

Gerrit Vlaskamp
De tuin van Bennema State is oorspronkelijk bedacht en ontworpen door Gerrit Vlaskamp, Nederlandse tuinarchitect (1834 – 1906) Hij ontwierp vooral tuinen en parken in Noord Nederland die herkenbaar zijn aan de landschapstijl en herkenbare rode beuk. Het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een inventarisatie gemaakt en stelt dat nog 34% van de Vlaskamptuinen als zodanig herkenbaar is, waaronder de tuin van Bennema State. De afgelopen jaren is de tuin in verval geraakt, daarom is het tijd voor renovatie en de Vlaskamp tuin te laten herbeleven. In samenwerking met Snoek Puur Groen, studenten van het Nordwin College, Niemand aan de Zijlijn, Vrienden van Bennema State en de input van Aly van der Mark (verre familie van Gerrit Vlaskamp en Vlaskamp deskundige) en ontwerp van Els van der Weijde, tuin- en landschapsarchitect is er een creatief project ontstaan die momenteel tot uitwerking wordt gebracht. Niemand aan de Zijlijn is een project waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om werkervaring op te doen. Dit heeft zo goed uitgepakt dat een aantal zelfs een reguliere baan hebben gekregen.

Vlaskamptuin voor bewoners, medewerkers én dorpsbewoners
Doel van de renovatie is om zowel bewoners en medewerkers van Bennema State als dorpsgenoten van Hurdegaryp te laten genieten van puur groen. In het geval van de bewoners en medewerkers van Bennema State heeft het zelf een positieve werking op de gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat groen een positief effect heeft op de gezondheid zoals, positieve gevoelens, rust en beleving. Na de oplevering van de tuin gaan studenten onderzoeken wat de effecten van groen bij Bennema State zijn. Een ander doel is om dorpsbewoners en lokale initiatieven meer te betrekken bij Bennema State. Zo steunen de Vrienden van Bennema State en Iepen Mienskipsfûns de renovatie van de tuin. Inmiddels zijn de gemeente en dorpsbewoners zo enthousiast over de ‘Gerrit Vlaskamptuin’, dat zij graag de titel ‘Vlaskampdorp’ aan Hurdegaryp willen verbinden. De bewoners van Bennema State merken dat er meer activiteit is binnen het woonzorgcentrum. Er is meer reuring en kan er gemakkelijk een praatje worden gemaakt. Naar verwachting wordt de eerste fase van de tuininrichting eind maart opgeleverd. In de volgende fases wordt nog meer aandacht besteed aan terrassen en de aanplant van bomen.