Service partner van Lageschaar

Snoek Puur Groen is service partner geworden van Lageschaar Vaste Planten. Lageschaar is een kwekerij uit Aalten en kweekt een groot assortiment vaste planten. Als service partners zijn wij ambassadeur van het beplantingsconcept ‘minder beton, meer groen’. Dit is niet alleen veel mooier, maar ook beter voor het milieu. Daarnaast is het van grote toegevoegde waarde dat de planten van Lageschaar zijn voorzien van PlanetProof, Groenkeur en NL Greenlabel duurzaamheidscertificaten. Snoek Puur Groen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Dit sterkt de visie uiterst positief. Ook op het gebied van circulair werken, innovatie en ontwikkelingen vinden de bedrijven elkaar. Zo worden gebruikte plantpotjes weer hergebruikt door Lageschaar. Daarnaast zijn we gezamenlijk aan het kijken hoe we hier nog grotere stappen in verduurzaming kunnen nemen.
Naast de duurzame beplanting heeft Lageschaar ook drie onderhoudsarme beplantingssystemen ontwikkelt: Prairie Garden, Fleur Robuste en Fleur Dansante. Deze uitgebalanceerde concepten bestaan uit duurzame beplanting welke de biodiversiteit versterkt, heeft lage beheerskosten en heeft het gehele jaar rond een grote belevingswaarde. Doordat de concepten flexibel toepasbaar zijn, kunnen deze zowel voor particulier groen, zorg en welzijn groen, openbare ruimtes als zakelijk groen in worden gezet. Snoek Puur Groen is door Lageschaar geschoold in deze beplantingssystemen, waardoor we ook voor onze klanten deze systemen in kunnen zetten. Kortom een mooie en vooral duurzame samenwerking.

Intensieve samenwerking met Oosterhof Holman Groen

Krachten worden gebundeld voor een leefbare, groene stedelijke omgeving

Snoek Puur Groen gaat intensief samenwerken met Oosterhof Holman Groen, onderdeel van Koninklijke Oosterhof Holman Beheer uit Grijpskerk. Doel van de samenwerking is een optimalisatie van professionaliteit en gebruik maken van elkaars expertise. Klanten gaan integraler denken en werken. Beide groenbedrijven gaan dan ook graag mee in deze ontwikkeling, waarbij de bedrijven een serieuze gesprekspartner zijn bij groenvraagstukken. Hierbij denken ze niet alleen mee in groen, maar ook op het gebied van infra, milieutechniek, beton en waterbouw. Op deze manier kunnen er gezamenlijk grote stappen worden gezet binnen de maatschappelijke thema’s verduurzaming, circulariteit, klimaat en stedelijke omgeving en werken we aan een betere positionering op de politieke agenda.

Beide bedrijven zien een toekomst waarin “ de groentak” een veel prominentere rol gaat vervullen in de grote uitdaging die voor ons ligt: de stedelijke omgeving leefbaar houden. Groen is een onlosmakelijke schakel in de integrale projecten die hiervoor nodig zijn. Met de intensieve samenwerking is alle kennis en kunde in huis vanuit de verschillende disciplines, die elkaar enorm versterken. Hiermee kunnen beide bedrijven gezamenlijk een grote professionaliseringsslag maken en de klant optimaal bedienen. Ook het delen van de knowhow van het ingenieursbureau van Koninklijke Oosterhof Holman is een mooie stap in de samenwerking. Het ingenieursbureau kan grote werken voorbereiden en heeft grote expertise op het gebied van innovatie. Ook Snoek Puur Groen heeft de afgelopen periode grote stappen gezet. Sinds vorig jaar werkt Snoek met het Kluer concept: een denktank voor een socialere manier van omgevingsontwikkeling. Partijen trekken hierbij samen op om projecten optimaal af te stemmen op de eindgebruiker. Daarnaast heeft het bedrijf succesvolle concepten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de markt gezet.

De samenwerking is inmiddels in volle gang: verschillende afdelingen van beide bedrijven werken al samen en er wordt vanuit verschillende expertises gekeken naar groene vraagstukken voor een optimaal resultaat.