Extreme hitte, droogte, wateroverlast. Zwaar versteende bedrijventerreinen zijn er gevoelig voor. Dat kan anders. Studenten gaan onderzoeken hoe. Vijf noordelijke bedrijventerreinen zijn proefkonijn.

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein meten de komende twee jaar temperatuur, neerslag en gevoelstemperatuur op vijf bedrijventerreinen. Drie liggen in Friesland: De Hemrik in Leeuwarden, Heerenveen Zuid in Heerenveen en De Wymerts in Bolsward. Verder doen Euvelgunne n Groningen en Stadsbedrijvenpark in Assen mee.

De studenten gaan ook in gesprek met de ondernemers om te achterhalen welke maatregelen ze zien zitten. Zijn ze te porren voor groene daken, geveltuinen, groentegels (die water door laten), wadi’s? Willen ze het dakwater opvangen? En misschien wel regenwater gebruiken om toiletten door te spoelen? “We hopen er een algemene aanpak uit te halen” zegt Peter van der Maas, lector Duurzame watersystemen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij begeleidt het onderzoeksproject.

Op tropische dagen slaan veel bedrijventerreinen dieprood tot paars uit op de hittekaarten. Toen ze enkele decennia geleden werden aangelegd, vormden klimaatextremen nog geen lijdend ontwerpprincipe. Zo veel mogelijk verhard terrein (wegen, parkkeerplaatsen), zo min mogelijk groen, vanwege onderhoud, en klaar was Kees. “Daardoor zie je nu bedrijventerreinen die zelfs ’s nachts nog hitte uitstralen”, zegt Van der Maas. “Bij hoosbuien zie je een te grote druk op riolering, waardoor rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt.”

Aangevuurd door het deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn veel gemeenten (en waterschappen, provincies en rijk) al bezig met plannen. “Groningen is met Euvelgunne al behoorlijk ver. Daar zou de gemeente fors moeten investeren in nieuwe riolering. Die kosten worden nu voorkomen door klimaatadaptieve maatregelen: bedrijven vangen bijvoorbeeld water op.

Bedrijventerreinen hebben op het vlak van klimaatadaptatie het tij mee sinds het IVN ze in beeld kreeg en bedacht dat juist hier een wereld te winnen valt met vergroening. Het IVN heeft inmiddels een miljoenenaanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds voor werklandschappen van de toekomst.

Nederland telt circa 3000 bedrijventerreinen; 63 ervan hebben zich aangemeld voor deelname aan het IVN programma. Het onderzoek wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Bron: Leeuwarder Courant

 

Lees ook het artikel: Kansen in kaart gebracht voor klimaatadaptatie