Bij alles wat we doen staat samenwerken en bijdragen aan een inspirerende en levendige omgeving centraal.

Schoolpleinen voor plezierig ontdekken

Te midden van de dringende wens en vraag naar verandering is Snoek Puur Groen een ware pionier. We staan bekend om onze passie voor vergroening en onze innovatieve benadering. Met expertise en visie zetten we een veelomvattende transformatie in gang. Schoolpleinen worden weelderige oases van kleurrijke flora en fauna en een klimaatbestendige verrijking voor de buurt. Speelzones veranderen in avontuurlijke paradijzen. Educatie wordt naadloos verweven met leer- en werkplezier.

Spelen met talent

Waar voorheen hekwerken de creativiteit begrensden, ontstaan door een groene leeromgeving oneindige mogelijkheden. Binnen- en buitenruimtes worden verlevendigd met verticale tuinen en natuurlijke elementen. Zo ontstaat een verfrissende omgeving die het leren stimuleert en bijdraagt aan het welzijn van alle gebruikers. Je ziet aan alles: hier groeien niet alleen planten, maar ook de vaardigheden, nieuwsgierigheid en creativiteit van jong talent.

Inspiratie voor iedereen

Het leerklimaat, voorheen beperkt tot klaslokalen en collegezalen, treedt buiten de traditionele grenzen. Leerlingen en studenten kunnen niet alleen spelen en verkennen, maar vooral ook leren van de levende lessen die de natuur biedt. Ons team smeedt een band tussen natuur en kennis. Het groene klaslokaal zonder grenzen vormt een inspirerende werkomgeving voor onderwijzend personeel en is als ontmoetingsplaats ook nog eens een verrijking voor de buurt.

Vitamine D werkt stimulerend

Elke bloem, elk blad en elke steen vertelt een verhaal dat wacht om ontdekt te worden. Door groene leerplaatsen te creëren, geeft Snoek Puur Groen niet alleen vorm aan fysieke ruimtes, maar aan een mindset, een filosofie van samen leren en ontwikkelen in harmonie met de natuur.

Onderzoek

Goed nieuws, na een hele mooie samenwerking met de VU Amsterdam met Nicole van den Bogerd en Jolanda Maas IVN, Instituut voor Natuureducatie is de Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool (GSET) gemaakt. Hoe staat jouw schoolplein er voor? Doe ook vooral inspiratie op aan de hand van de mooie voorbeelden!

Meer over de Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool

Zie ook onze referentieprojecten;

 

Meer weten

Wilt u meer weten over onze unieke integrale aanpak voor een levendig leerklimaat? Neem dan contact op met onze groene leerplaatsen specialist Marijke Bleeker- Bijl: M: 06-51819015 E: m.bleeker@snoekpuurgroen.nl

Download leaflet groene leerplaatsen

Snoek Puur Groen heeft bij scholen inmiddels ook een aantal Tiny Forest aangelegd. Bijvoorbeeld hier

Snoek maakt buiten waardevol