DecentWorkEconomicGrowth

Huidige bedrijventerreinen bestaan uit grijze, troosteloze gebouwen die aan de rand van de stad liggen, met druk verkeer. Zomers bij warme dagen voel je de hitte van de gebouwen komen en bij een extreme bui kan het water niet in de bodem verdwijnen omdat een groot deel van de omgeving is versteend en verdicht. Bedrijventerreinen zijn bij uitstek plekken voor een metamorfose naar een groene ruimte waar je graag een ommetje maakt. Plekken die ook nog eens bijdragen aan de klimaat- en bio­diversiteitsopgave.

Plekken die optimaal worden gebruikt en in waarde groeien

Integraal denken is essentieel voor het bereiken van multifunctioneel ruimtegebruik, wat resulteert in meerwaarde op dezelfde locatie. Deze waardes zitten niet alleen in euro’s maar ook in het gevoel dat bij mensen leeft. Ontwerpthema’s kunnen variëren, waaronder hitte, water, biodiversiteit/ecologie, mobiliteit, buitenwerken, leefbaarheid, voedsel, geluid, esthetiek, lucht- en waterkwaliteit, sociale interactie, educatie, circulariteit, energie, storytelling, routing, landschappelijke waarden, borging, mens en gezondheid, duurzaamheid, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Plekken waar werknemers graag willen werken

Snoek Puur Groen stopt niet bij de drempel van het kantoorgebouw. We brengen de werkplek naar buiten, naar weelderige tuinen en groen blauwe bedrijventerreinen die als verlengstuk van de werkvloer dienen. De natuurlijke werkplekken worden ontmoetingsplaatsen waar teamwork gedijd en communicatie floreert. Bedrijfscultuur wordt beïnvloed door een goed ingerichte omgeving, waardoor medewerkers zich meer betrokken voelen. Een aantrekkelijke buitenruimte kan een troef zijn bij het aantrekken van nieuw talent.

Plekken die bijdragen aan de productiviteit van de werknemers

De werkomgeving veranderd van een traditionele setting naar een omgeving waarin prettig werken centraal staat. Snoek Puur Groen begrijpt dat een natuurlijke omgeving niet alleen de fysieke gezondheid bevorderd, maar ook de sociale banden versterkt. Het is een plek waar werknemers niet alleen hun taken uitvoeren, maar ook genieten van de omgeving en elkaar.

De mens staat centraal bij het inrichten van de werkplek

De visie van Snoek Puur Groen voor natuurlijke werkplekken gaat verder dan alleen esthetiek. Het is een overtuiging dat een werkplek meer is dan alleen een locatie om taken te vervullen; het is een plek waar mensen gedijen in een omgeving die zowel prettig als stimulerend is. Een mooi groen bedrijventerrein krijg je niet alleen voor elkaar. Bedrijven en gemeentes moeten bij elkaar worden gebracht. Een duurzaamheidsvisie kan een motivatie zijn om gezamenlijk op te trekken en het werklandschap van de toekomst te maken.

Leaflet: werklandschappen van de toekomst

Een prachtig voorbeeld van een werklandschap van toekomst is gerealiseerd (en wordt nog verder uitgebouwd) is bij Vepa (voormalige Drentea) in Emmen, lees er hier alles over.

Meer voorbeeld van door Snoek Puur Groen aangelegde werklandschappen , zoals bij Batavus Heerenveen, Manter International in Emmen en Aegon in Leeuwarden zijn hier te vinden.

Snoek maakt buiten waardevol