Whitepaper: Leefbare Stad

In 2050 woont 80% van de wereldbevolking in de stad. Verstedelijking en
klimaatverandering zetten de leefbaarheid van onze steden onder druk.
Met welk concept kunnen we bouwen aan de nieuwe leefbare stad.

De vijf pijlers van Snoek Puur Groen:
– Gezondheid en Welzijn
– Groene infrastructuur
– Gebouw inclusieve natuur
– Waterbeheer
– Duurzaam en Sociaal

Meer over de pijlers Leefbare Stad in bijgaande Whitepaper

Meer over onze aanpak