Sint Anthony Gasthuis

Deze prachtige ruime tuin met een historische achtergrond, is in 2015 gerenoveerd. Architecten Lia Duinker en Nico Kloppenburg hebben met veel zorg het ontwerp voor deze tuin gecreëerd. Het origineel is ontworpen door Architect Gerrit Vlaskamp in 1865. De al bestaande objecten o.a. de fontein zijn behouden, zodat de bijzondere historie intact blijft. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan mooie 19eeeuwse elementen zoals; bloemperken, glooiende grasvelden en slingerpaden.

Het Sint Anthony gasthuis tuin is een passende plek om met elkaar in contact te komen. Het is een hele beleving om door de paden vol kleur te wandelen, zowel voor de bewoners als voor bezoekers. Elk gangpad heeft een eigen kleur, wat in de lente tot leven komt. Ook in de herfst heeft deze tuin een sterk
karakter en een bijzondere sfeer.