Snoek Puur Groen gaat voor de Global Goals

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals zijn voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Het is ook aan ons: overheden, bedrijven en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst te maken voor iedereen. En daar draagt Snoek Puur Groen graag haar steentje aan bij. De Global Goals zijn inmiddels onderdeel van onze gehele bedrijfsvoering. Met de integratie van de Global Goals hopen we ook andere mensen te inspireren.

Zo zijn wij elke dag bezig met de vernieuwing van morgen. Ons bedrijf is constant bezig met ontwikkeling van haar medewerkers, machines, vervoer en projecten. Zo hebben we onze Snoek Academy opgericht om onze medewerkers up to date te houden in hun werkzaamheden. Wij stellen medewerkers in staat om over belangrijke onderwerpen na te denken en hier nieuwe kennis over op te doen. Zo gaan er regelmatig medewerkers naar bijeenkomsten en cursussen, van bijvoorbeeld NL Greenlabel en IVN, om informatie op te doen over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen om hier vervolgens zelf over na te denken wat je met deze informatie kunt en hoe je deze mogelijkerwijs binnen je organisatie kunt integreren.

Daarnaast hebben we een grote stap gezet in het verduurzamen van ons machine- en wagenpark. Wij zijn namelijk afgelopen jaar met het gehele wagenpark overgegaan op milieuvriendelijke fossielvrije diesel. Deze duurzame aanpassing sluit goed aan op eerdere investeringen in het vervangen van motor gedreven handgereedschappen naar accu gedreven handgereedschappen en robotmaaiers. En is een grote stap voorwaarts in het verduurzamen van onze organisatie. Want inmiddels hebben we hiermee al ruim 3500 kg CO2 gereduceerd. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasgebruik van bijna twee huishoudens in Nederland.

Ook onze projecten zijn Global Goals minded. Klanten worden in de beginfase al meegenomen in de mogelijkheden voor duurzaamheid en circulair werken. Niet alleen klanten, maar ook studenten en leveranciers nemen we hierin mee. Om zo de Global Goals een podium te bieden.

In Nederland en ook over de rest van de wereld zijn er veel initiatieven op gebied van de Global Goals, die steeds zichtbaarder worden en waar veel mensen zich voor inzetten. Wij hopen in ieder geval veel mooie initiatieven te zien en mensen te ontmoeten en te verbinden, om samen de wereld een beetje beter te maken.

SDG Netwurk Fryslân – Global Goals

FOAR IN DUORSUME WRALD

oftewel voor een duurzame wereld. In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals zijn voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. In Fryslân zijn er veel initiatieven, op gebied van de Global Goals, die steeds zichtbaarder worden en waar veel Friezen zich voor inzetten. Op donderdag 14 maart wordt het SDG Netwurk Fryslân georganiseerd. Deze bijeenkomsten maakt initiatieven nog zichtbaarder en verbind mensen aan elkaar om realisatie te geven aan deze belangrijke Global Goals. Snoek Puur Groen is al volop bezig met het nastreven van Global Goals in zowel de bedrijfsvoering als in uitvoering van projecten. Wij hopen in ieder geval veel mooie initiatieven te zien, mensen te ontmoeten en te verbinden, om samen de wereld een beetje beter te maken.

Eerste hoveniersbedrijf volledig over op fossielvrije diesel

“We gaan groots van start met CO2 reductie”

Hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen is volledig overgegaan op milieuvriendelijke fossielvrije diesel. Hiermee is Snoek het allereerste hoveniersbedrijf van Nederland die deze stap maakt. Het bedrijf heeft duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan, dit idee stond daarom al op de planken. Door inspiratie van de Elfwegentocht, welke als doel heeft om de samenleving te stimuleren om fossiel te rijden, is de uitwerking in een stroomversnelling gekomen. Deze duurzame aanpassing sluit goed aan op eerdere investeringen in het vervangen van motor gedreven handgereedschappen naar accu gedreven handgereedschappen en robotmaaiers van het Zweedse bedrijf Husqvarna.

Fossielvrije Diesel B100, geleverd door Veenema Olie, is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), die volledig gemaakt wordt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Deze diesel is de duurzaamste diesel van dit moment. Douwe Snoek vertelt: “Samen met MAN-dealer Wierda bedrijfswagens en importeur PON is gekeken naar de mogelijkheden om ons wagenpark te verduurzamen. Het volledige motorprogramma, vanaf de TGE met de 180pk motor, is vrijgegeven voor HVO en biedt daarmee de mogelijkheid om emissievrij te rijden, van bron tot wiel reduceren ze 89% CO2. Wierda en PON staan volledig achter het fossielvrije diesel gebruik en biedt ons ook volledige ondersteuning. Het mooie is dat je zonder aanpassingen op deze diesel kunt rijden. Dit maakte de keuze des te makkelijker om deze overstap te maken. Daarnaast is het ook nog eens CO2-neutraal en biologisch afbreekbaar. Als duurzaam hoveniersbedrijf vinden wij het belangrijk innovatief te zijn. Daarnaast past dit volledig in onze bedrijfsfilosofie omdat we begaan zijn met de natuur en onze milieu voetprint zo klein mogelijk willen maken.”

In 2015/2016 verving Snoek Puur Groen grotendeels het handgereedschap voor het Zweedse merk Husqvarna, aangedreven door accumotors. ”We hebben niet alleen gekozen voor de hoge kwaliteit van de Zweedse gereedschappen, maar ook voor het partnership dat wij zijn gegaan. Vanuit dit partnership hebben we ook de beschikking tot de Fleet Services waarmee we optimaal inzicht hebben in effectiviteit van machine-inzet, arbeidsuren en duurzaamheid. Sinds de overstap naar accumotoren hebben we al ruim 2225 kg CO2 gereduceerd. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse gasgebruik van een gemiddeld huishouden in Nederland., alsdus Douwe Snoek.

Elfwegentocht
Met de overgang naar fossielvrije diesel steunt Snoek Puur Groen het initiatief van De Elfwegentocht welke onderdeel is van het Culturele Hoofdstad-project Fossylfrij Fryslân. “De Elfwegentocht heeft ons aangezet om het proces naar fossiel vrij rijden te versnellen. Hiermee willen we andere bedrijven graag inspireren. Komende periode gaan we daar dan ook actief mee de boer op”, aldus Douwe.