Renovatie historische tuin Bennemastate

Voordat de Centrale As rondom Hardegarijp werd gerealiseerd, was het druk in de dorpskern. Nu is het er rustig. Voor woonzorgcomplex Bennema State, onderdeel van Noorderbreedte, betekende dat de weg voor verkeer luw zou worden en hier zag men kansen om het woonzorgcomplex van buiten een nieuwe uitstraling te geven. Doordat de tuin de afgelopen jaren in verval is geraakt, is besloten om de tuin te renoveren en hierbij de oude historie van Gerrit Vlaskamp terug te brengen.

In samenwerking met studenten van het Nordwin College, Niemand aan de Zijlijn, Vrienden van Bennema State en de input van binnenhuis architecte Els van der Weijde en Aly van der Mark (laatstgenoemde is verre familie van Gerrit Vlaskamp en Vlaskamp deskundige) is er een creatief ontwerp ontstaan en tot uitvoering gebracht.

Doel van de renovatie is om zowel bewoners en medewerkers van Bennema State als dorpsgenoten van Hardegarijp te laten genieten van puur groen. In het geval van de bewoners en medewerkers van Bennema State heeft het zelf een positieve werking op de gezondheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat groen een positief effect heeft op de gezondheid zoals, positieve gevoelens, rust en beleving. Na de oplevering van de tuin gaan studenten onderzoeken wat de effecten van groen bij Bennema State zijn. Het verleden van deze tuin blijft voortbestaan in een nieuw jasje. Daarom staat deze tuin aangeschreven als tuin van Erfgoedhoveniers.

Erfgoedhoveniers
Snoek Puur Groen is geregistreerd erfgoedhoveniers. Elke historische tuin of park heeft zijn eigen verhaal en deze mooie verhalen blijven behouden voor de toekomst. Het delen van kennis over historisch groen staat hoog in het vaandel. Wij delen deze kennis graag met onze klanten zodat bijzondere verhalen blijven voortbestaan. Wij werken volgens strikte richtlijnen die door Vereniging Erfgoedhoveniers zijn opgesteld. Zo kunnen we kwaliteit, betrokkenheid en deskundigheid waarborgen, zodat groen erfgoed altijd zal blijven.

Historische tuin Osinga State

Deze prachtige ruime tuin, ooit ontworpen door tuinarchitect Gerrit Vlaskamp, was aan een aanpassing toe. Met respect voor het originele ontwerp en het intact houden van de historie, hebben we de koppeling gemaakt naar hedendaags gebruik, eenheid in de totale tuin en een aanpassing gedaan in de indeling. Doordat de indeling van het huis een verandering heeft doorgemaakt, hebben we een directe verbinding gemaakt tussen de keuken en het terras. Ook is er rekening gehouden met seizoenbeleving. Elke jaargetij heeft zijn charmes en geeft zo zijn rust en heilzaamheid. Het verleden van deze tuin blijft voortbestaan in een nieuw jasje. Leuk om te benoemen is dat wij ook het onderhoud mogen verzorgen voor deze tuin.

Erfgoedhoveniers
Snoek Puur Groen is geregistreerd Erfgoedhovenier. Elke historische tuin of park heeft zijn eigen verhaal en deze mooie verhalen blijven behouden voor de toekomst. Het delen van kennis over historisch groen staat hoog in het vaandel. Wij delen deze kennis graag met onze klanten zodat bijzondere verhalen blijven voortbestaan. Wij werken volgens strikte richtlijnen die door Vereniging Erfgoedhoveniers zijn opgesteld. Zo kunnen we kwaliteit, betrokkenheid en deskundigheid waarborgen, zodat groen erfgoed altijd zal blijven.

Gerrit Vlaskamp
Nederlandse tuinarchitect Gerrit Vlaskamp (1834 – 1906) ontwierp vooral tuinen en parken in Noord Nederland, die herkenbaar zijn aan de landschapsstijl en rode beuk. Het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een inventarisatie gemaakt en stelt dat nog 34% van de Vlaskamptuinen als zodanig herkenbaar is.