Groen schoolplein De Hoeksteen

Lekker spelen, ravotten en leren van de natuur. Deze uitgangspunten komen samen op het nieuwe, groene schoolplein van CBS De Hoeksteen in Heerenveen. Het oude, grijze plein heeft plaatsgemaakt voor een groen schoolplein dat aansluit bij de speelbehoeftes van de kinderen, voorzien van natuurlijke speelelementen, zoals een tipi van wilgentenen en beschutte plekjes om verstoppertje te spelen. Het groene schoolplein is een fantastische speel- en leerplek geworden, waar kinderen hun grenzen kunnen verleggen, uitgedaagd worden, zintuigen gestimuleerd worden en met hun fantasie en creativiteit de wereld kunnen ontdekken.

Zo is er op het schoolplein een educatietuin met buitenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe  planten groeien. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen met een pannaveldje en is het schoolplein een stuk groener gemaakt. De realisatie bleek een mooie samenwerking tussen leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en bedrijven welke allemaal hun steentje hebben bijgedragen.

Basisschoolleerlingen presenteren plan Tiny Forest

Basisschoolleerlingen van PCBO Het Anker en OBS De Bolder uit Drachten maakten samen met onze tuin- en Landschapsontwerper Lennart een plan voor een Tiny Forest (minibos) in wijk De Folgeren. Deze week presenteerden ze hun plan aan IVN Natuureducatie en wethouders Robert Bakker en Piet de Ruiter van Gemeente Smallingerland. Op geheel officiële wijze mocht dit in de raadzaal van de gemeente.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, snelgroeiend, inheems bos ter grootte van een tennisbaan met veel bomen. Het is een goede plek voor mensen en dieren en zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en opvang van water bij zware regenval.

Het ontwerp

Onder leiding van Tuin- en landschapsontwerper Lennart maakten de leerlingen een ontwerp voor het minibos. In het ontwerp bedachten de kinderen ook een buitenlokaal van natuurlijke materialen. Een mooie plek voor hete zomerdagen! Op 4 maart planten de leerlingen er verschillende bomen.

Tiny Forest partnergemeente

Smallingerland is vorig jaar gekozen tot 1 van de Tiny Forest partnergemeenten en krijgt subsidie van IVN Natuur educatie om 3 Tiny Forests in Smallingerland aan te leggen. Dit is het eerste minibos wat in Smallingerland wordt aangelegd. Binnenkort volgen nog 2 andere locaties.

Binnenkort komen we, samen met IVN en de gemeente met GROOT nieuws over Tiny Forest. Houd onze social media in de gaten voor meer info

(bron en foto: Gemeente Smallingerland)

Een nog groener schoolplein voor CBS De Hoeksteen

14 mei is het wederom feest bij CBS De Hoeksteen in Heerenveen, want het nieuwe groene schoolplein wordt geopend. De officiële openingshandeling wordt gedaan door de vier kinderen die het mede het ontwerp hebben gemaakt voor het nieuwe groene schoolplein. De aanleg van het nieuwe schoolplein wordt deels bekostigd door het winnen van de prijs voor de ontwerpwedstrijd welke door Samen FIKS en Provincie Fryslân, tijdens het infra event is georganiseerd. Basisschoolkinderen konden tijdens deze wedstrijd een uitdagend ontwerp maken van hun ideale gezonde schoolplein.

Afgelopen jaar werd al eens stilgestaan bij de opening van het eerste deel van het groene schoolplein van CBS De Hoeksteen. Toen is er hard gewerkt aan de educatietuin met buitenlokaal aangelegd waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit en zijn er nieuwe pannaveldjes aangelegd. Afgelopen najaar is het tweede gedeelte van het plein aangepakt: het vergroenen van het gehele plein. Bijkomend was de deelname aan de ontwerpwedstrijd tijdens het infra event, welke door Samen FIKS en Provincie Fryslân zijn georganiseerd: Kinderen werden met deze wedstrijd uitgedaagd om na te denken over hoe hun ideale schoolplein eruit zou zien. Dit pakte goed uit! De kinderen wonnen een prijs van € 10.000 om daarmee hun schoolplein een gezonde en leuke opknapbeurt te geven. Dit gaf een mooie boost aan de uitvoering van de reeds bestaande plannen. Daarnaast heeft het Iepen Mienskipfûns een grote donatie geleverd voor het nieuwe schoolplein. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân.

Aanleg nieuwe schoolplein
Samen FIKS is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Samen werken ze aan voldoende goed opgeleide professionals voor banen in de infra en groen sector. Dit project was dan ook de uitgelezen kans om studenten in de praktijk mee te laten draaien. Zij hebben, onder leiding van Snoek Puur Groen, gewerkt aan het ontwerp en de aanleg van het groene schoolplein.

Een nóg groener schoolplein voor OBS Oldenije

OBS Oldenije, Wijkpanel Binnenstad, Gemeente Leeuwarden en Snoek Puur Groen hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld om het schoolplein van OBS Oldenije nóg groener te maken. Het plein krijgt een update met een inspirerende relaxhoek, een eetbare tuin, een vlinder- en bijenlokkende plantenborder, een groene wand, een bessentuin en een heus avonturen pad! Vandaag werd het groene schoolplein officieel geopend door Gjalt Faber, beleidsadviseur Gemeente Leeuwarden en Maaike Venema van Wijkpanel Binnenstad. Zij hebben de laatste ontbrekende stenen aan het schoolplein toegevoegd waardoor deze nu helemaal compleet is.

Tegel eruit, bloembollen erin
In het kader van Operatie Steenbreek worden alle ouders uitgenodigd om letterlijk een steentje bij te dragen aan het nieuwe groene schoolplein. Op maandag 15 oktober om 8.30 uur startte Snoek Puur Groen met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Ouders werden verzocht om deze ochtend één tegel uit eigen tuin mee te nemen en deze in te leveren bij de Operatie Steenbreekstand. De tegels worden hergebruikt om een bloemrijke natuurmuur te bouwen op het schoolplein van OBS Oldenije. In ruil voor de tegel ontvingen de ouders een zak met bloembollen om terug te planten op de plaats waar de tegel is weg gehaald.

Dankzij Isabelle Diks een nóg groener schoolplein voor OBS Oldenije
Op 17 oktober om 11.30 uur volgt er een feestelijke opening van het groene schoolplein. Oud-wethouder Duurzame Ontwikkeling en huidig Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) heeft afgelopen jaar bij haar afscheid geld ingezameld voor een groen project in de binnenstad. Mede door deze bijdrage kan het groene schoolplein gerealiseerd worden. Ook Wijkpanel Binnenstad heeft een grote bijdrage geleverd aan dit mooie groene schoolplein.

Feestelijke opening schoolplein CBS De Hoeksteen

Dinsdag 10 april was het feest bij CBS De Hoeksteen in Heerenveen want het nieuwe schoolplein werd geopend. Twee vrijwilligers, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het schoolplein, hebben het schoolplein officieel geopend. De aanleg van het nieuwe deel van het plein is mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen en Snoek Puur Groen.

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de educatietuin en de nieuwe pannaveldjes. De realisatie bleek een mooie samenwerking tussen leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en bedrijven welke allemaal een bijdrage hebben geleverd. Een jaar geleden zijn alle voorbereidingen gestart. Ideeën voor het schoolplein waren er genoeg. De wens voor natuurlijk spelen, sporten en educatie zijn door Snoek Puur Groen in het ontwerp meegenomen en duidelijk in het eindresultaat terug te zien.

Zo is er een educatietuin met buitenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen. In de uitvoering kreeg het hoveniersbedrijf hulp van ouders waardoor de speelruimte zo kort mogelijk buiten gebruik was. Hiermee is de eerste fase van het nieuwe schoolplein voltooid. In fase 2 wordt er gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein.