Basisschoolleerlingen presenteren plan Tiny Forest

Basisschoolleerlingen van PCBO Het Anker en OBS De Bolder uit Drachten maakten samen met onze tuin- en Landschapsontwerper Lennart een plan voor een Tiny Forest (minibos) in wijk De Folgeren. Deze week presenteerden ze hun plan aan IVN Natuureducatie en wethouders Robert Bakker en Piet de Ruiter van Gemeente Smallingerland. Op geheel officiële wijze mocht dit in de raadzaal van de gemeente.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, snelgroeiend, inheems bos ter grootte van een tennisbaan met veel bomen. Het is een goede plek voor mensen en dieren en zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en opvang van water bij zware regenval.

Het ontwerp

Onder leiding van Tuin- en landschapsontwerper Lennart maakten de leerlingen een ontwerp voor het minibos. In het ontwerp bedachten de kinderen ook een buitenlokaal van natuurlijke materialen. Een mooie plek voor hete zomerdagen! Op 4 maart planten de leerlingen er verschillende bomen.

Tiny Forest partnergemeente

Smallingerland is vorig jaar gekozen tot 1 van de Tiny Forest partnergemeenten en krijgt subsidie van IVN Natuur educatie om 3 Tiny Forests in Smallingerland aan te leggen. Dit is het eerste minibos wat in Smallingerland wordt aangelegd. Binnenkort volgen nog 2 andere locaties.

Binnenkort komen we, samen met IVN en de gemeente met GROOT nieuws over Tiny Forest. Houd onze social media in de gaten voor meer info

(bron en foto: Gemeente Smallingerland)

Friesland binnenkort zes Tiny Forests rijker

Gemeente Leeuwarden en Smallingerland zijn de gelukkige gemeentes die zometeen in totaal zes Tiny Forests rijker zijn. Zij zijn door natuurorganisatie IVN geselecteerd om deze mini bosjes te planten. Onder leiding van Snoek Puur Groen worden, samen met buurtbewoners en basisschoolkinderen, de Tiny Forests aangeplant. Een mooi project met een hoog saamhorigheidsgevoel.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een ideale plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen van de betrokken school leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Begin vorig jaar ontving IVN Natuureducatie 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij voor de aanleg van honderden van deze tiny forest, waar er dus zes van in Friesland komen. Een Tiny Forest heeft de grootte van een tennisbaan en wordt aangelegd volgens de 100% organische Tiny Forest methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki. De bossen die volgens deze methode worden aangelegd zijn na 10 jaar dichter begroeid en soortenrijker dan traditionele  bosplantsoenen

Eerste locaties voor Tiny Forests Friesland bekend

In gemeente Leeuwarden komt de eerste Tiny Forest bij De Prins Maurits basisschool en de eerste tiny forest in Gemeente Smallingerland zal aangeplant worden bij OBS De Bolder en PCBO Het Anker. Bij de selectie die IVN samen met de gemeenten gemaakt heeft, is onder andere gelet op de ligging, of er draagvlak en goede samenwerking in de buurt is. Waar de overige vier mini bosjes komen, zal later bekend worden gemaakt.

(foto: van IVN)

Partnergemeente van het Tiny Forest concept worden?

Afgelopen week zijn collega’s Lambertus de Ree en Erik van der Teen door IVN opgeleid in de Miyawaki-bosbouwmethode. Tijdens deze cursus hebben ze kennis opgedaan over het Tiny Forest concept en het daarbij horende bodemonderzoek, bodembewerking, bodemsupplementen, beplantingkeuze, ontwerp, aanleg en het beheer. Met het volgen van de cursus zijn we onderdeel geworden van het Tiny Forest netwerk om samen Nederland groener te maken.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Afgelopen jaar heeft IVN € 1,85 miljoen van de Postcode Loterij ontvangen. Met deze bijdrage worden in totaal 100 Tiny Forest in heel Nederland aangelegd.

IVN zoekt gemeenten om Tiny Forest partner te worden. Na een succesvolle eerste ronde in 2018 werden uit 55 aanmeldingen twaalf partnergemeenten geselecteerd. Van 18 maart tot en met 26 april 2019 opent IVN de tweede en laatste aanmeldronde voor gemeenten om partner te worden. Medio mei selecteren zij de twaalf nieuwe Tiny Forest partnergemeenten van 2019, die samen met buurtbewoners, kinderen, samenwerkingspartners en IVN drie Tiny Forests in twee jaar tijd zullen aanleggen. Onderdeel van elk Tiny Forest is een buitenlokaal waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Daarom worden ook scholen betrokken bij dit project.

Interesse om als gemeente 3 Tiny Forests aan te planten? Kijk voor meer informatie op de website van IVN.

(foto’s afkomstig van IVN)