Een nóg groener schoolplein voor OBS Oldenije

OBS Oldenije, Wijkpanel Binnenstad, Gemeente Leeuwarden en Snoek Puur Groen hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld om het schoolplein van OBS Oldenije nóg groener te maken. Het plein krijgt een update met een inspirerende relaxhoek, een eetbare tuin, een vlinder- en bijenlokkende plantenborder, een groene wand, een bessentuin en een heus avonturen pad! Vandaag werd het groene schoolplein officieel geopend door Gjalt Faber, beleidsadviseur Gemeente Leeuwarden en Maaike Venema van Wijkpanel Binnenstad. Zij hebben de laatste ontbrekende stenen aan het schoolplein toegevoegd waardoor deze nu helemaal compleet is.

Tegel eruit, bloembollen erin
In het kader van Operatie Steenbreek worden alle ouders uitgenodigd om letterlijk een steentje bij te dragen aan het nieuwe groene schoolplein. Op maandag 15 oktober om 8.30 uur startte Snoek Puur Groen met de aanleg van het nieuwe schoolplein. Ouders werden verzocht om deze ochtend één tegel uit eigen tuin mee te nemen en deze in te leveren bij de Operatie Steenbreekstand. De tegels worden hergebruikt om een bloemrijke natuurmuur te bouwen op het schoolplein van OBS Oldenije. In ruil voor de tegel ontvingen de ouders een zak met bloembollen om terug te planten op de plaats waar de tegel is weg gehaald.

Dankzij Isabelle Diks een nóg groener schoolplein voor OBS Oldenije
Op 17 oktober om 11.30 uur volgt er een feestelijke opening van het groene schoolplein. Oud-wethouder Duurzame Ontwikkeling en huidig Tweede Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) heeft afgelopen jaar bij haar afscheid geld ingezameld voor een groen project in de binnenstad. Mede door deze bijdrage kan het groene schoolplein gerealiseerd worden. Ook Wijkpanel Binnenstad heeft een grote bijdrage geleverd aan dit mooie groene schoolplein.

Eerste hoveniersbedrijf volledig over op fossielvrije diesel

“We gaan groots van start met CO2 reductie”

Hoveniersbedrijf Snoek Puur Groen is volledig overgegaan op milieuvriendelijke fossielvrije diesel. Hiermee is Snoek het allereerste hoveniersbedrijf van Nederland die deze stap maakt. Het bedrijf heeft duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan, dit idee stond daarom al op de planken. Door inspiratie van de Elfwegentocht, welke als doel heeft om de samenleving te stimuleren om fossiel te rijden, is de uitwerking in een stroomversnelling gekomen. Deze duurzame aanpassing sluit goed aan op eerdere investeringen in het vervangen van motor gedreven handgereedschappen naar accu gedreven handgereedschappen en robotmaaiers van het Zweedse bedrijf Husqvarna.

Fossielvrije Diesel B100, geleverd door Veenema Olie, is een HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), die volledig gemaakt wordt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Deze diesel is de duurzaamste diesel van dit moment. Douwe Snoek vertelt: “Samen met MAN-dealer Wierda bedrijfswagens en importeur PON is gekeken naar de mogelijkheden om ons wagenpark te verduurzamen. Het volledige motorprogramma, vanaf de TGE met de 180pk motor, is vrijgegeven voor HVO en biedt daarmee de mogelijkheid om emissievrij te rijden, van bron tot wiel reduceren ze 89% CO2. Wierda en PON staan volledig achter het fossielvrije diesel gebruik en biedt ons ook volledige ondersteuning. Het mooie is dat je zonder aanpassingen op deze diesel kunt rijden. Dit maakte de keuze des te makkelijker om deze overstap te maken. Daarnaast is het ook nog eens CO2-neutraal en biologisch afbreekbaar. Als duurzaam hoveniersbedrijf vinden wij het belangrijk innovatief te zijn. Daarnaast past dit volledig in onze bedrijfsfilosofie omdat we begaan zijn met de natuur en onze milieu voetprint zo klein mogelijk willen maken.”

In 2015/2016 verving Snoek Puur Groen grotendeels het handgereedschap voor het Zweedse merk Husqvarna, aangedreven door accumotors. ”We hebben niet alleen gekozen voor de hoge kwaliteit van de Zweedse gereedschappen, maar ook voor het partnership dat wij zijn gegaan. Vanuit dit partnership hebben we ook de beschikking tot de Fleet Services waarmee we optimaal inzicht hebben in effectiviteit van machine-inzet, arbeidsuren en duurzaamheid. Sinds de overstap naar accumotoren hebben we al ruim 2225 kg CO2 gereduceerd. Dit is te vergelijken met het jaarlijkse gasgebruik van een gemiddeld huishouden in Nederland., alsdus Douwe Snoek.

Elfwegentocht
Met de overgang naar fossielvrije diesel steunt Snoek Puur Groen het initiatief van De Elfwegentocht welke onderdeel is van het Culturele Hoofdstad-project Fossylfrij Fryslân. “De Elfwegentocht heeft ons aangezet om het proces naar fossiel vrij rijden te versnellen. Hiermee willen we andere bedrijven graag inspireren. Komende periode gaan we daar dan ook actief mee de boer op”, aldus Douwe.

Tuinontwerp uitgereikt aan winnaars Operatie Steenbreek

26 juni reikten Sije van der Meulen van Snoek Puur Groen en Hinke Volbeda van Grou2030 een tegoedbon uit aan Sytske Jongsma en Arnold Postma. Zij zijn de winnaars van de verloting van Operatie Steenbreek en krijgen een tuinontwerp dat Snoek Puur Groen zal leveren ter ondersteuning van de actie.

Simone Beem vertelt: “Hun nu nog versteende voortuin aan de Gedempte Haven 14 met enkel twee bloembakken zal volgend jaar veranderen in een groene tuin. Daarmee wordt de biodiversiteit van Grou weer een stukje groter. De bewoners van twintig huizen hadden zich ingeschreven voor de verloting. Het liefst hadden we ze alle twintig laten winnen. Het is toch geweldig dat zoveel mensen gemotiveerd zijn om hun versteende tuin te willen vergroenen.”

De werkgroep heeft goed nieuws voor alle inwoners die hun tuin ook willen vergroenen en daarmee Grou biodiverser willen maken en zorgen voor een betere afwatering bij regen. Komende winter organiseren zij een gratis cursusavond tuin ontwerpen. Alle inwoners van Grou zullen worden uitgenodigd. Ook zijn er andere plannen, zoals straten en buurtverengingen benaderen om hun buurt groener te maken en is de werkgroep in overleg met de gemeente om waar mogelijk bestrating te vervangen door waterdoorlatende alternatieven.

Samen met Grou gaan we groener

De Operatie Steenbreek-campagne gaat op zaterdag 2 juni van start. Van 10.00 tot 14.00 is een informatiestand over Operatie Steenbreek te vinden bij Woonzorgcentrum Friesmastate.

Onder het motto: ‘Samen gaan we groener’ wordt in samenwerking met Grou 2030 en Snoek Puur Groen het dorp wakker geschud. Onder de muzikale begeleiding van muziekgroep Volk trekt een stoet het dorp in om inwoners te enthousiasmeren hun tuin (nog) groener te maken. Deze zaterdag kan iedere inwoner van Grou een tegel inruilen voor een plant. Tevens maakt iedere deelnemer kans op een tuinontwerp van Snoek Puur Groen. Op deze manier wordt Operatie Steenbreek bekender gemaakt bij particuliere tuineigenaren. Want een beetje meer groen in de particuliere tuin kan een groot verschil maken voor waterhuishouding en biodiversiteit en levert een positieve bijdrage aan klimaatsverandering.

Stimuleringsregeling Groenere Leefomgeving
Sinds kort is er nog een nieuwe regeling van kracht die inwoners van Gemeente Leeuwarden stimuleert om tegels uit hun tuin te halen. Bij het verwijderen vanaf vijf vierkante meter tegels, hebben inwoners al recht op een financiële vergoeding. Kijk voor meer informatie op: www.leeuwarden.nl/groen 

(bron: huisaanhuisleeuwarden.nl)

Snoek Puur Groen organiseert Tuindag

In samenwerking met Accolade en Gemeente Smallingerland organiseert Snoek Puur Groen op woensdag 23 mei 2018 een tuindag in De Swette in Drachten. Samen met de buurt gaan we aan de slag om tuinen te onderhouden en netjes te maken. Voor deze dag wordt tuingereedschap beschikbaar gesteld om samen de handen uit de mouwen te steken.

Snoek Puur Groen helpt bewoners van De Swette met het grotere snoei- en zaagwerk en geeft waar nodig advies. De tuindag vindt plaats op woensdag 23 mei van 10.30 – 16.30 uur. Uiteraard hopen we op mooi weer. Mocht dit niet het geval zijn dan wijken we uit naar donderdag 24 mei.

‘Kluer-concept’ startschot voor sociale omgevingsontwikkeling

‘Kluer-concept’ steekt de lont aan voor een socialere manier van omgevingsontwikkeling. Innovatie is voor Douwe Snoek niet vreemd. De meest recente denktank waarbij hij zich bij aansloot is ‘Kluer-concept’ In deze denktank trekken partijen samen op: een omgevingspsycholoog, een groenondernemer en een bouwer. Ze willen bouwontwerpen beter afstemmen op de eindgebruiker…

Lees hier het gehele artikel

Feestelijke opening schoolplein CBS De Hoeksteen

Dinsdag 10 april was het feest bij CBS De Hoeksteen in Heerenveen want het nieuwe schoolplein werd geopend. Twee vrijwilligers, die een grote bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van het schoolplein, hebben het schoolplein officieel geopend. De aanleg van het nieuwe deel van het plein is mede mogelijk gemaakt door Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen en Snoek Puur Groen.

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan de educatietuin en de nieuwe pannaveldjes. De realisatie bleek een mooie samenwerking tussen leerlingen, ouders, grootouders, leerkrachten en bedrijven welke allemaal een bijdrage hebben geleverd. Een jaar geleden zijn alle voorbereidingen gestart. Ideeën voor het schoolplein waren er genoeg. De wens voor natuurlijk spelen, sporten en educatie zijn door Snoek Puur Groen in het ontwerp meegenomen en duidelijk in het eindresultaat terug te zien.

Zo is er een educatietuin met buitenlokaal aangelegd, waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit. Daarnaast is er ruimte gecreëerd om te voetballen. In de uitvoering kreeg het hoveniersbedrijf hulp van ouders waardoor de speelruimte zo kort mogelijk buiten gebruik was. Hiermee is de eerste fase van het nieuwe schoolplein voltooid. In fase 2 wordt er gewerkt aan het vergroenen van het schoolplein.

Operatie Steenbreek

Snoek Puur Groen steunt Operatie Steenbreek met als doel om bedrijven en particulieren enthousiast te maken om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. We dragen onder andere bij door onze brede kennis over onder andere klimaatadaptatie, bescherming van biodiversiteit en het verminderen van de risico’s van wateroverlast en hittestress te delen. Samen met Operatie Steenbreek en andere aangesloten organisaties, willen we iedereen enthousiasmeren om de tuin te vergroenen.

Greenfield

Een paradijsje in Emmen waar medewerkers rustig buiten kunnen zitten en kunnen genieten van een prachtig stuk natuur direct naast de deur. Een plek waar de natuur de ruimte krijgt, maar waar ook nagedacht wordt over mogelijke duurzame innovaties. Drentea hecht waarde aan een circulaire economie en om hun duurzame beleid te versterken mochten we een prachtig ‘Greenfield’ ontwikkelen. De verschillende functies van de natuur staan centraal in deze 2,5 hectare aan nieuw stedelijk natuur.

De natuur krijgt in dit veld de ruimte om haar eigen zaken te regelen. Wanneer je over de bloemenakkers wandelt, ervaar je de natuur en zie je de bloeiende bloemen. Ook zie je een wadi die aangelegd is om hemelwater op te vangen. We hebben zo weinig mogelijk afval gecreëerd en hebben veel producten hergebruikt. Boomstammen zijn gebruikt om een broedplaats te ontwikkelen voor allerlei soorten vogels. Bruggen zijn gebouwd van natuurlijk afval en insecten hebben een hun eigen hotel, gemaakt van pallets en gevonden materialen. Deze fantastische hotels zijn gebouwd door kinderen met speciale behoeftes. Bovendien kun je in het midden van het veld bijenkassen zien die geplaatst zijn door de Bijenstichting en de vogels vliegen boven je hoofd. Grote roofvogels kijken uit vanaf de hoogste houten palen in het gebied en uit de valkennesten vliegen de jonkies uit. Naast de biodiversiteit heeft het Greenfield ook een maatschappelijk doel. Er is een moestuin aangelegd waarbij de oogst wordt gedoneerd aan de voedselbanken om zo ook de maatschappij een handje te helpen.

Naast dit geweldige initiatief is er de Greenfield Academy opgericht. Hier kunnen basisscholen educatieprogramma’s volgen en worden kinderen zich bewust van de schoonheid van de natuur. Het terrein is niet alleen een grote groene oase. Er is ook ruimte gemaakt voor een kleine proeftuin om te experimenteren met de productie van biobased meubels van Drentse bodem. Er is namelijk hennep ingezaaid in de binnenrand van de akker waar Drentea verscheiden meubels van kan maken. Aan alles is gedacht in dit Greenfield.